Chúng tôi gọi nó là chất đụ banh háng bạn tình dâm hay không cưỡng nổi nhưng đừng đánh giá thấp anh ấy, tiền lương hàng năm củ nh ấy cũng là hàng trăm đô la. Vương Tuấn nắm tay Lưu Tín, cười nói Mập mạp, ngươi tới sớm. Anh ta muốn tiếp tục, nhưng khi nhìn thấy Li Weijie, anh ta vội vàng buông Liu Xin ra, đi đến gần anh ta và cười nói Weijie, tôi thực sự xin lỗi vì đã để bạn đợi. Guo Meimei và Wang Jun đã chủ động tìm Li Weijie vào ngày thứ hai của bữa tiệc, mời anh ta ăn tối, đồng thời từ từ tiết lộ ý định tiếp cận Li Weijie.